Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε 600 άνδρες και γυναίκες ηλικίας μεταξύ 25 και 65 ετών, φαίνεται ότι λιγότερο από 40% των Κυπρίων θεωρούνται ως χρηματοοικονομικά εγγράμματα άτομα.

Διαβάστε το άρθρο εδώ

 

0

Περισσότερα

ICAEW Partner in Learning
Τελετή απονομής υποτροφίας από τον Πολιτιστικό Οργανισμό Τσαβλίρη
Τελετή απονομής υποτροφίας από την Ναυτιλιακή Εταιρεία Lemissoler Navigation Ltd