ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020

  

Προκήρυξη θέσεων συνδεδεμένων με υποτροφίες αριστείας

Το Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας προσφέρει υποτροφίες αριστείας στα Χρηματοοικονομικά και τη Ναυτιλία σε νέους φοιτητές που εισάγονται στο Διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών με έναρξη το Σεπτέμβριο 2020.

Οι υποτροφίες κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: Πλήρεις και Μερικές. Η αξία της Πλήρους Υποτροφίας είναι 9,600, δηλ. 800 μηνιαίο επίδομα για δώδεκα μήνες, συν τα δίδακτρα. Η αξία της Μερικής Υποτροφίας είναι 6,830, δηλ. 683 μηνιαίο επίδομα για εννέα μήνες το χρόνο.

Οι υποτροφίες θα μπορούν να παραχωρηθούν για τρία χρόνια, με δεδομένο ότι ο Υποψήφιος Διδάκτορας εκπληρώνει επιτυχώς όλα όσα προνοούνται στο Διδακτορικό Πρόγραμμα. Ως μέρος της Μερικής Υποτροφίας, ο Υποψήφιος Διδάκτορας θα προσφέρει υπηρεσία ως Βοηθός Διδασκαλίας στο Τμήμα ή/και θα παρέχει διοικητική υποστήριξη.

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής:

 

 • Ακαδημαϊκή αριστεία: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Ναυτιλιακά ή Χρηματοοικονομικά ή Οικονομική Επιστήμη ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή θετικές και Εφαρμοσμένες Επιστήμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλούς ή εξαιρετικούς βαθμούς στα προηγούμενα προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας*.

 

 • Καινοτόμος ερευνητική πρόταση: Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν μια ιδέα ή ερώτηση με σαφήνεια ως προς το τί προτείνουν να κάνουν. Επιπλέων, θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η πρόταση τους είναι σημαντική και να επισημάνουν την επιπλέον γνώση που αναμένουν να συνεισφέρει στη σχετική βιβλιογραφία.

 

 • Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο.

 

 • Άλλα κριτήρια: Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, κλπ).

 

 • Προσωπική συνέντευξη

*Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. Για την Ελληνική γλώσσα, τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής καθορίζεται σε συνεργασία του Υπότροφου με τον/την Ερευνητικό/ή Σύμβουλο που θα επιλέξει. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τους ερευνητικούς συμβούλους απευθείας.

Ερευνητικoί Σύμβουλοι:

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ερρίκος Κοντογιώργης, erricos.k@cut.ac.cy
http://www.cutcfs.com/k-Teacher/erricos-kontoghiorghes/

 

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χρήστος Σ. Σάββα, christos.savva@cut.ac.cy
http://www.cutcfs.com/k-Teacher/christos-savva/

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά

Ερευνητικός Σύμβουλος: Έλενα Καλότυχου, eleni.kalotychou@cut.ac.cy
http://www.cutcfs.com/k-Teacher/eleni-kalotychou/

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Κουρσάρος, demetris.koursaros@cut.ac.cy
http://www.cutcfs.com/k-Teacher/demetris-koursaros/

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστόδουλος Λουκά, christodoulos.louca@cut.ac.cy
http://www.cutcfs.com/k-Teacher/christodoulos-louca/

 

 • Μία (1) θέση στα Ναυτιλιακά

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φώτης Παναγίδης, photis.panayides@cut.ac.cy
http://www.cutcfs.com/k-Teacher/photis-panayides/

 

 • Μία (1) θέση στα Χρηματοοικονομικά

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ανδρέου, panayiotis.andreou@cut.ac.cy
http://www.cutcfs.com/k-Teacher/panayiotis-andreou/