Για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20, τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, μετά και από την πρόσφατη αναδιάρθρωση τους, έχουν την εξής Δομή:

 • Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 10 ECTS.
 • Στην περίπτωση μερικής φοίτησης, οι φοιτητές θα πρέπει να πάρουν τα ακόλουθα μαθήματα στο 1ο εξάμηνο:
  • Για τα Μάστερ Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά και Μάστερ Ναυτιλιακά και Διοίκηση τα μαθήματα: CFS 507: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές & CFS 531: Ναυτιλιακά Οικονομικά.
  • Για το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων τα μαθήματα: CFS 507: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές & CFS 506: Στατιστική για Διοίκηση.
 • Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 10 ECTS.
 • Στην περίπτωση μερικής φοίτησης, οι φοιτητές θα πρέπει να πάρουν τα ακόλουθα μαθήματα στο 2ο εξάμηνο:
  • Για το Μάστερ Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά τα μαθήματα: CFS 530: Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά & CFS 534: Ναυλώσεις.
  • Για το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων τα μαθήματα: CFS 508: Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων & CFS 551: Αποτίμηση και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων.
  • Για το Μάστερ Ναυτιλιακά και Διοίκηση τα μαθήματα: CFS 538: Στρατηγική Διοίκηση στη Ναυτιλία & CFS 541: Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας.
 • Ο φόρτος εργασίας του κάθε Μάστερ είναι τουλάχιστον 90 ECTS.
 • Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7 ECTS.
 • Η Διατριβή αντιστοιχεί σε 14 ECTS.
 • Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης διατριβής, εφόσον ο Σταθμισμένος Μέσος Όρος (ΣΜΟ) τους, στο σύνολο των μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων, είναι τουλάχιστον 7.5. Επίσης, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την επίβλεψη της διατριβής τους από ένα μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ).