Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο μέρη. Τα πρώτα δύο έτη είναι κοινά για όλους τους φοιτητές και παρέχουν εκπαιδευτική βάση, απαραίτητη για τα δύο τελευταία έτη. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο ετών, οι φοιτητές παρακολουθούν εισαγωγικά μαθήματα όπως: οικονομικά, χρηματοοικονομικά, ναυτιλιακά, ποσοτικές μεθόδους, μαθήματα γενικής εκπαίδευσης και την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί ένα βασικό πυρήνα που εξοπλίζει τους φοιτητές με ισχυρές βάσεις στην ποσοτική και αναλυτική κριτική σκέψη.

 

Στο τρίτο και τέταρτο έτος, οι φοιτητές επιλέγουν μια από τις δύο προσφερόμενες ειδικεύσεις: Χρηματοοικονομικών ή Ναυτιλιακών σπουδών. Οι φοιτητές επιλέγουν μαθήματα προχωρημένου επιπέδου στην ειδίκευση της επιλογής τους, προκειμένου να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους. Η επιλογή της εξειδίκευσης δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να εστιάσουν στις σπουδές τους θέτοντας γερές βάσεις για μελλοντική σταδιοδρομία ως ηγετικά στελέχη είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο είτε ως αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες.