Το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) αναγνωρίζοντας τα εξαιρετικά αποτελέσματα των αποφοίτων του ΤΕΠΑΚ στις εξετάσεις του τρίτου επιπέδου για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου του Chartered Certified Accountant που έχουν πετύχει τα τελευταία χρόνια, τους δίνει την δυνατότητα να παρακαθήσουν στις 4 εξετάσεις του τρίτου επιπέδου του ACCA κατά την διάρκεια της τετραετής φοίτησης τους για την απόκτηση του πτυχίου Commerce, Finance και Shipping το οποίο έχει εγκριθεί από το ACCA για 9 απαλλαγές από τις 13 συνολικά εξετάσεις που απαιτούνται για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου στην Λογιστική ACCA. Οι φοιτητές του ΤΕΠΑΚ θα μπορούν δηλαδή μέσα σε 4 χρόνια να ολοκληρώσουν το πτυχίο τους, να εξασφαλίσουν τις 9 απαλλαγές και να παρακαθήσουν τις 4 εξετάσεις του τρίτου επιπέδου του ACCA και συμπληρώνοντας 3 χρόνια εργασιακής πείρας μετά τις σπουδές τους θα τους απονέμεται ο επαγγελματικός τίτλος του Chartered Certified Accountant.

0

Περισσότερα

Εκδήλωση Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας
Φίλιππος Φιλής: Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του ΤΕΠΑΚ.
Σημαντική διάκριση για Καθηγήτρια του ΤΕΠΑΚ: Eρευνητικό άρθρο της βραβεύτηκε σε συνέδριο του Financial Management Association (FMA)