Στις 31 Μαΐου 2022, το Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, πραγματοποίησε εκδήλωση των μεταπτυχιακών του φοιτητών η οποία διοργανώθηκε στα πλαίσια του μαθήματος ΕΧΝ560: Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά.
Η έναρξη της εκδήλωσης ξεκίνησε με ένα σύντομο χαιρετισμό από τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Παναγιώτη Ανδρέου.
Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν η κ. Νικολέττα Βραμίχη, πρώην μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος και Αssistant Manager στην KPMG Limited Audit Services, καθώς επίσης και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lemissoler Navigation Co. Ltd, κ. Φίλιππος Φιλή.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι βραβευμένες εργασίες των φοιτητών του μαθήματος ΕΧΝ560.
Ευχαριστούμε για ακόμη μία φορά θερμά τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Lemissoler Navigation Ltd για την παραχώρηση των βραβείων αυτών.
Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της Lemissoler Navigation Co. Ltd, κ. Φίλιππος Φιλή ως εξής:

▪ Το πρώτο βραβείο (€500) απονεμήθηκε από κοινού στους μεταπτυχιακούς φοιτητές Μιχάλη Βρυώνη και Μαρία Αβερκίου
▪ Το δεύτερο βραβείο (€300) απονεμήθηκε στον μεταπτυχιακό φοιτητή Παναγιώτη Ιακώβου
▪ Το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε σε 2 ομάδες φοιτητών. Στην 1η ομάδα (€200) απονεμήθηκε από κοινού στους μεταπτυχιακούς φοιτητές Μιχάλη Καραγιάννη και Λευτέρη Παπαγεωργίου και στην 2η ομάδα (€200) στην Έμιλη Πάτσαλου.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε δείπνο γνωριμίας και δικτύωσης με στελέχη επιχειρήσεων.

0

Περισσότερα

Oil Price Shocks and the Hedging Benefit of Airline Investments
Climate regulation costs and firms’ distress risk
Mutual funds’ strategic voting on environmental and social issues