Description

Περιγραφή: Το μάθημα αυτό εξετάζει τις θεμελιώδεις αρχές της ναυτιλιακής επένδυσης. Τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται είναι τα εξής: αρχές ναυτιλιακής επένδυσης, πηγές ναυτιλιακής χρηματοδότησης, απόκτηση πλοίου και ανάλυση ισολογισμού, μελέτες εφικτότητας λήψης ναυτιλιακών δανείων, ανάλυση πιστωτικού κινδύνου και αρχές διαχείρισης κινδύνου. Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα κατανοούν πλήρως τις κυριότερες πηγές άντλησης κεφαλαίων των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα τα τραπεζικά δάνεια, έκδοση μετοχών και ομολόγων, καθώς επίσης και το είδος των εγγυήσεων που χρησιμοποιούνται στις συμφωνίες ναυτιλιακών δανείων. Επιπρόσθετα, θα συζητηθούν, η ανάλυση πιστωτικού κινδύνου σε επενδύσεις ναυτιλιακού περιεχομένου, η κατάρτιση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών και η μελέτη εφικτότητας των υπό μελέτη ναυτιλιακών επενδύσεων. Τέλος, το μάθημα θα διδάξει τη χρήση παραγώγων στη ναυτιλιακή επένδυση και χρηματοδότηση.

 

Launch Course