Description

Περιγραφή: Το μάθημα στοχεύει στην παροχή της αναγκαίας εκπαίδευσης σε μεθόδους έρευνας, με σκοπό να μπορούν οι φοιτητές να αναλάβουν στη συνέχεια την διεκπεραίωση υψηλού επιπέδου έρευνας κατά την εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής τους. Αυτό το μάθημα αποτελεί, για τους φοιτητές, μία ευκαιρία να αποκτήσουν κατάρτιση στις απαραίτητες θεωρητικές, εφαρμοσμένες και κρίσιμες δεξιότητες για τη διεξαγωγή αποτελεσματικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες.
Οι διάφορες μέθοδοι έρευνας που θα καλύψει αυτό το μάθημα θα βοηθήσουν τους φοιτητές να αποκομίσουν ολοκληρωμένη αντίληψη της φύσης και της σκοπιάς της έρευνας υψηλού επιπέδου μέσα στα πλαίσια των κοινωνικών επιστημών.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν στατιστικές διαδικασίες που να είναι κατάλληλες για μια σειρά τυπικών ερευνητικών καταστάσεων, να είναι σε θέση να αναλύουν τις ποσοτικές πτυχές της πρόσφατα δημοσιευθείσας έρευνας σε ποικίλα θέματα στον τομέα των επιχειρήσεων, της διοίκησης και του τουρισμού, να είναι σε θέση να αξιολογήσουν κριτικά την καταλληλόλητα των ποσοτικών αναλύσεων στη δημοσιευμένη έρευνα, αλλά και να είναι σε θέση να αναλύσουν δεδομένα χρησιμοποιώντας λογισμικά στατιστικής ανάλυσης.

 

Launch Course