Εκδήλωση Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Στις 31 Μαΐου 2022, το Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, πραγματοποίησε εκδήλωση των μεταπτυχιακών του φοιτητών

Econometrics and Statistics

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ανακοίνωση σεμιναρίου Το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει σεμινάριο με

Directional Signal And Momentum

Directional Signal And Momentum   ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ανακοίνωση σεμιναρίου Το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του Τεχνολογικού