Μεταπτυχιακές Σπουδές

Σύντομες Περιγραφές των Μαθημάτων.

CFS 506 Στατιστική για Διοίκηση

CFS 506 Στατιστική για Διοίκηση

Το μάθημα επικεντρώνεται στην εφαρμογή στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για προβλέψεις στον χρηματοοικονομικό τομέα, στην οικονομία και γενικότερα στις επιχειρήσεις.

Read More
CFS 508 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

CFS 508 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το μάθημα αυτό πραγματεύεται μελέτες περιπτώσεων για να εισάγει την χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων παρέχοντας μια ανασκόπηση των βασικών αναλυτικών εργαλείων και επεξηγώντας τις εφαρμογές τους στα οικονομικά προβλήματα των εταιρειών.

Read More
CFS 509: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

CFS 509: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Με το μάθημα αυτό οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με τα βασικά εργαλεία που απαιτούνται για την εμπειρική μοντελοποίηση και Στατιστική Συμπερασματολογία στα χρηματοοικονομικά, θα έχουν αναπτύξει κριτική ικανότητα και δυνατότητα ερμηνείας των οικονομετρικών μοντέλων.

Read More
CFS 510: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

CFS 510: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

Το μάθημα εξετάζει διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τα οικονομικά των λιμένων. Συγκεκριμένα, εξετάζει τις βασικές λειτουργίες, τους βασικούς χρήστες και την οικονομική απόδοση των λιμένων.

Read More
CFS 511: Χρηματοοικονομική Θεωρία και Επιχειρηματικές Πολιτικές

CFS 511: Χρηματοοικονομική Θεωρία και Επιχειρηματικές Πολιτικές

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εισάγει τους φοιτητές στη χρηματοοικονομική θεωρία και τις επιχειρηματικές πολιτικές, μέσω της εξοικείωσης με τις βασικές αρχές τους, αλλά και της παροχής των βασικών εργαλείων της Χρηματοοικονομικής επιστήμης.

Read More
CFS 534 Ναυλώσεις

CFS 534 Ναυλώσεις

Μάθημα το οποίο επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν την πρακτική εφαρμογή χρηματοοικονομικών μοντέλων και θα εξετάζει μελέτες περιπτώσεων (case studies) για αφομοίωση των εννοιών/ιδεών που καλύπτονται σε πιο θεωρητικό επίπεδο στα άλλα κύρια μαθήματα του προγράμματος.

Read More
CFS 541 Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας

CFS 541 Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογίας ανάλυσης προβλημάτων, τεχνογνωσίας και λειτουργικών εργαλείων που κρίνονται απαραίτητα στον σύγχρονο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.

Read More
CFS 560 Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά με Πρακτική Εργασία

CFS 560 Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά με Πρακτική Εργασία

Αυτό το μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα θέματα διαλέξεων και παράλληλα να έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν σε εταιρείες ώστε να γνωρίσουν από κοντά το πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Read More
CFS 580 Διατριβή

CFS 580 Διατριβή

Στα πλαίσια της διατριβής τους, οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν σεμινάρια για λογισμικά προγράμματα επεξεργασίας και διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

Read More
CFS 850: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

CFS 850: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το μάθημα στοχεύει στην παροχή της αναγκαίας εκπαίδευσης σε μεθόδους έρευνας, με σκοπό να μπορούν οι φοιτητές να αναλάβουν στη συνέχεια την διεκπεραίωση υψηλού επιπέδου έρευνας κατά την εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής τους.

Read More